marcd

Doorheen de jaren  is de Riddershow uitgegroeid tot een heus vierluik bestaande uit “Pas Geridderd”, “Koning Arthur op bezoek”, “Verliefd” en “Bij Merlijn”.
In samenwerking met Milieuzorg op School werd voor deze laatste ook een “special” op touw gezet: “Koning Arthur van de Ridderorde van Mos”.